Allmänna Villkor

Villkor Tjänster

För beställning av eastmedia.se tjänster ex. webbsidor och formgivning tillämpar eastmedia.se de regler
som följer av tillämplig lagstiftning. Priser är exklusive moms. I övrigt hänvisas till kundavtalet som
upprättats och gäller för beställning av eastmedia.se tjänster.

Betalvillkor

Betalning av eastmedia.se tjänster sker mot 30-dagars faktura ställd till Frilans Finans AB
(via Nordea) för övriga tjänster se nedan.

Villkor Profil produkter

För beställning av ex. mobilskal, t-shirts och hoodies med tryck hos eastmedia.se
gäller förskottsbetalning i samband med er beställning.

Betalningar

Betalning sker med PayPal Faktura (direktbetalning) som skickas
till er-post, För leverans gäller förskottsbetalning,

Leveransvillkor

Alla leveranser sker direkt från eastmedia.se leverantör till er valda leveransadress.
Det tar cirka 2-5 arbetsdagar att tillverka produkter som t-shirts, hoodies, mobilskal,
Leveranstiden tillkommer utöver det.

Force majeure

eastmedia.se ska inte hållas ansvariga för händelser som står bortom eastmedia:s kontroll
(s.k. ”Force majeure”). Följande händelser skall betraktas som force majeure och ge
eastmedia.se rätt till uppskjuten fullgörelse av tjänst förutsatt att någon av dessa händelser
hindrar fullgörelse eller gör denna oskäligt betungande: arbetskonflikt (strejk, blockad m m)
eller varje sådan omständighet som eastmedia.se inte kan råda över vilket bland annat
inbegriper: myndighetsbeslut, epidemi/pandemi, översvämning, storm, naturkatastrofer,
transportstörningar, störning i elektronisk kommunikation, störning av elförsörjning,
upplopp, krig, terroristhandling.

Denna bestämmelse gäller oavsett om force majeure förekommer hos eastmedia.se eller
eastmedias samarbetspartners. Om den period då force majeure råder varar längre än 1 månad
äger såväl kunden som eastmedia.se rätt att upphäva köpet av tjänsten med omedelbar verkan
utan att det finns någon skyldighet för endera part att betala skadestånd. (för tjänster som
ligger utanför eastmedia.se ex. webbhotell, domännamn hänvisas till villkoren för tjänsteföretag.)

Läs mer om eastmedia.se integritetspolicy[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]