Ansvarsfriskrivning

Munskydden i webbutiken är inte avsedd att fungera som
medicinsk utrustning eller annan medicinsk produkt och ska
inte användas som ersättning för konventionell och godkänd
skyddsutrustning, inklusive kirurgiska masker eller andningsskydd.

Inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, ges härmed
att munskyddet kommer att förhindra infektion eller överföring av
virus eller sjukdomar. Munskyddet ersätter inte heller professionell
medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.

Om du har några specifika frågor om någon medicinsk fråga, bör du
alltid konsultera en läkare eller annan vårdgivare. Du bör fortfarande
följa de senaste råden från folkhälsovårdsmyndigheten.