Integritetspolicy

Personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att eastmedia.se lagrar och använder dina uppgifter
för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av webbutiken.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig är Mikael Svensson / eastmedia.se

Ett kundregister innehåller för/efternamn, postadress, e-post,
mobilnummer.

Ändamålet med behandling av insamlade personuppgifter är

a. Kunna fullgöra köp och leverans av produkt.

b. Stötta i köp av produkt  och andra behov.

c. Kunna kontakta dig ex. via e-post.

Hur länge behåller webbutiken dina uppgifter

När du som kund väljer att maila till så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken
att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.

Den lagliga grund som eastmedia.se har att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse för
ekonomisk redovisning och rapportering, intresseavvägning för kontaktuppgifter i samband med
köp av produkt/er eller användandet av kontaktformulär på webbsidan.

I de fall personuppgifter lämnas till leverantör i samband med beställning av produkter i webbutiken så som kläder,
kuddar etc säkerställer webbutiken adekvat skyddsnivå enligt med datainspektionens föreskrifter.
Utöver de kommer INGA uppgifter att säljas vidare till tredje part.

Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen.

Webbutiken sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de.
Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de
rättas eller raderas.

Du kan själv begära ett utdrag på vilka uppgifter som webbutiken har registrerade om dig.
genom att skicka ett mail till webbutiken. Skicka med samma e-postadress som du använde
i din kontakt/köp av produkt/er i webbutiken i din begäran.

Hantera cookie preferenser

För att hantera cookies och liknande tekniker som används (spårningspixlar, webbfyrar, etc.) och relaterade
samtycken använder vi samtyckesverktyget ”Cookie Banner”. Ditt val sparas i 1 år.

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter i detta sammanhang är art. 6 (1) lit. c GDPR och art. 6 (1) lit.
f GDPR. Vårt berättigade intresse är hanteringen av cookies och liknande tekniker som används och tillhörande
samtycke.

Tillhandahållande av personuppgifter är varken avtalsenligt eller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig
att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar personuppgifterna kommer vi inte att kunna hantera dina samtycken.


Adress till eastmedia.se

eastmedia.se c/o
Mikael Svensson
Örebrovägen 428 B
61273 Ljusfallshammar