Integritetspolicy

Personuppgifter
I samband med din beställning godkänner du att eastmedia.se lagrar och använder dina uppgifter
för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av eastmedia.se

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig är Mikael Svensson, eastmedia.se

Kundregistret innehåller företag / förenings namn, organisationsnummer, postadress, e-post,
telefonnummer, samt personuppgifter såsom kontakt person / beställarens för och efternamn.

Ändamålet med behandling av insamlade personuppgifter är

a. Kunna fullgöra köp av tjänster eller leverans av produkt.

b. Stötta i köp av tjänst- och andra behov.

c. Kunna kontakta dig ex. via e-post.

Hur länge behåller eastmedia.se era uppgifter
När du som kund väljer att maila till eastmedia.se så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken
att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.

Den lagliga grund som eastmedia.se har att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse för
ekonomisk redovisning och rapportering, intresseavvägning för kontaktuppgifter i samband med
köp av tjänst samt fullgörande av kundavtal i samband med köp av tjänst eller användandet av
kontakt/offert formulär på webbsidan.

Utöver de kommer INGA uppgifter att säljas vidare till tredje part. I de fall personuppgifter lämnas
till leverantör i samband med beställning av produkter i webbutiken så som kläder, kuddar etc
säkerställer eastmedia.se adekvat skyddsnivå enligt med datainspektionens föreskrifter.

Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen
All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen.

eastmedia.se sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de.
Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de
rättas eller raderas.

Du kan själv begära ett utdrag på vilka uppgifter som eastmedia.se har registrerade om dig.
genom att skicka en skriftlig begäran till eastmedia.se. Glöm inte att ange den e-postadress
du använde i din kontakt/köp av tjänst eller produkt i webbutiken i din begäran.

eastmedia.se c/o
Mikael Svensson
Örebrovägen 428 B
61273 Ljusfallshammar